Genom projektet Korta vägen har Stockholms universitet fått möjlighet att bidra till att nyanlända akademiker kan etableras inom sina utbildningsområden på den svenska arbetsmarknaden. Av de som genomgått programmet, ca 1000 nyanlända akademiker, har över hälften fått en anställning i nivå med sin utbildning inom ett år.

Samarbetet har berikat både deltagarna och universitetet

Uppdragsutbildningen har skett i samarbete med kärnverksamheten. De institutioner som har samarbetat med undervisningen på Korta vägen har bidragit till att utbildningen bedrivits på en hög nivå. Den har också bidragit till att studenter på Stockholms universitet fått möjlighet att praktisk prova kunskaper som de tillgodogjort sig under sin utbildning, bl a på kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation där studenter i kursen Mångfald i arbetslivet, tillsammans med Korta vägens deltagare, genomfört simulerade rekryteringsprocesser.

 

Korta vägen
Akademiker på utbildningen Korta Vägen. Fotograf: Niklas Björling
 

I januari 2019 startade Korta vägen sin 22:a och sista omgång på Stockholms universitet. Drygt 60 nya kursdeltagare välkomnades till programmet. Under våren kommer Institutionen för svenska och flerspråkighet fortsätta att undervisa i de två delkurserna Yrkessvenska och Kommunikation på arbetsplatsen. Undervisningen inom Förvaltningsrätt och Arbetsrätt kommer att utföras av Juridiska institutionen.

Kvalificerad praktik erbjuds

Genom Stockholms universitets stora nätverk av arbetsgivare matchas deltagarna till en kvalificerad praktik inom sitt yrkesområde i slutet av utbildningen. Praktikgivarna består främst av arbetsgivare i Stockholmsregionen, både inom privata och offentliga sektor.

Avtalet löper ut i juli

Korta vägens nuvarande kursomgång avslutas i mitten av juli. Därefter kommer även avtalet mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen att upphöra. Utbildningen Korta vägen kommer att fortsätta att bedrivas vidare av andra leverantörer, vid frågor angående det, kontakta Lena Jönsson på Arbetsförmedlingen Stockholm Arbetsgivarcenter.

För mer frågor om Korta vägen vid Stockholms universitet: Mejla kortavagen@su.se