Vis avslutningen talade professor Annika Rabo. Foto: Clement Morin
Vid avslutningen talade professor Annika Rabo. Foto: Clement Morin
 

I mitten av mars hölls den första träffen inom Teknikvägen. Det är ett mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer som drivs av Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer. Entusiasmen var stor när ingenjörer som nyligen kommit till Sverige och ingenjörer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden möttes.

Den 15 juni var avslutningen för den första omgången av Teknikvägen. Entusiasmen bland deltagarna var minst lika stor denna gång och efter tre månader hade mentorerna och adepterna i de närmare tjugo paren lärt känna varandra bra.

Avslutning med diplom och tårta

Foto: Clement Morin
Foto: Clement Morin

Vid avslutningsträffen på Stockholms universitet fick deltagarna diplom. De fick också höra Annikas Rabo, professor i socialantropologi, tala om hur lätt det var för några decennier sedan att få arbete på den svenska arbetsmarknaden och hur det nu ser ut. Annika Rabo peppade även adepterna så de skulle fortsätta sina insatser för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Efter att ha ätit tårta blev det grupparbete kring vad deltagarna fått ut av mentorprogrammet och hur det är att göra karriär som ingenjör i Sverige.

 Anna Senften, en av projektledarna för Teknikvägen, tackade mentorer och adepter för deras engagemang.
– Nu har våra adepter en vän till i Sverige, en härlig mentor från Teknikvägen.

Praktikplats på Scania

Anna Senften redogjorde vidare för utfallet av programmet. Det visar att adepterna gjort besök på mentorernas arbetsplatser. De flesta har även haft intervjuträning där de fått återkoppling från mentorerna, fått vägledning om hur de bör tänka i sitt jobbsökande och fått referenser. Fem adepter har även varit på jobbintervju. Hittills är det en adept som fått praktikplats. Det är på Scania i Södertälje där även hans mentor arbetar.

– Teknikvägen erbjuder en möjlighet för de ingenjörer som deltar i Korta vägen att skapa kontakt med en ingenjör som är etablerad på den svenska arbetsmarknaden och därmed snabbare få jobb. Vi är mycket nöjda med resultatet från den första omgången och ser fram emot att starta nästa till hösten, säger Kiram Sundblad som är den andra projektledaren för Teknikvägen.

I september startar nästa omgång av Teknikvägen.

Samarbete mellan Korta vägen och Sveriges Ingenjörer

Teknikvägen är ett samarbete mellan Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer. Korta vägen är ett integrationsprojekt som består av en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker med minst tre års studier och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Målet är att de deltagande ingenjörerna ska skapa nätverk, utbyta erfarenheter och att de nyanlända ingenjörerna ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De ingenjörer som är adepter är eller har varit deltagare vid Korta vägen. För Sveriges Ingenjörer handlar programmet även om att aktivt visa engagemang för mångfald på arbetsplatserna.
Programmet pågår under tre månader och då ingår tre gemensamma träffar för mentorer och adepter. Mellan varje gemensam träff ordnas personliga möten mellan adept och mentor där de själva planerar och bestämmer innehållet. Under programmets gång har mentorerna även möjlighet att få handledning av personal från Korta vägen. 

Läs mer om Teknikvägen.