Korta vägen - ett integrationsprojekt

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker med minst tre års akademiska studier. Detta är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Korta vägen startade Teknikvägen I i mars 2016. Detta var första omgången när Korta vägen erbjöd möjligheten för sina deltagare och gav dem chansen att träffa en mentor. Mentorskapsplattformen var ett samarbete mellan Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer. Totalt var det 20 par med ingenjörsbakgrund som medverkade.

Teknikvägen II

Nu startar Teknikvägen II, målet med mentorskapsplattformen är att tillhandahålla möjligheten för deltagarna som är ingenjörer och arkitekter att skapa nätverk. Där kan de utbyta erfarenheter, etablera sig mer inom sin bransch och på den svenska arbetsmarknaden överlag. Våra samarbetspartners Sveriges arkitekter och Dataföreningens ser mentorskapsprogrammet som ett sätt att aktivt visa sitt engagemang för ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

 

Foto Korta vägen, På bilden Anna Senften samt Aida Faiz från Korta vägen tillsammans med mentorer och adepter från Teknikvägen II.
Foto: Korta vägen, På bilden Anna Senften samt Aida Faiz från Korta vägen tillsammans med mentorer och adepter från Teknikvägen II.
 

Personlig kontakt med etablerade ingenjörer och arkitekter i Sverige

I mentorskapsprogrammet får deltagarna från Korta vägen personlig kontakt med yrkesaktiva och etablerade
personer på den svenska arbetsmarknaden som har samma eller liknande yrkesinriktning.

Teknikvägen II börjar med en workshop för adepter och mentorer som sker vid Stockholms universitet. Sedan följer tre gemensamma träffar på Dataföreningen och hos Sveriges Arkitekter. Tillfällena är avsedda för interaktiva aktiviteter och gästföreläsningar t.ex. kring interkulturell kommunikation och mentorskap. Utöver detta ska träffarna också vara ett sätt för mentorer och adepter att träffas och utbyta erfarenheter med varandra i en större grupp. I programmet ingår ca 13 par (adept och mentor). 12 olika nationaliteter, 8 kvinnliga mentorer och 4 manliga mentorer, 8 manliga adepter och 4 kvinnliga adepter.

Kontakt: kortavagen@su.se