– I mitt hemland finns bara krig. Jag var anställd som maskiningenjör men det fanns ingenting att göra på jobbet, på ett år hade vi ett enda uppdrag.

När Kazhal Qalandari kom till Sverige 2014 började hon studera svenska. Sedan fick hon tips genom Arbetsförmedlingen om Korta vägen dit hon sökte och blev antagen. Genom Korta vägen fick hon en fyra månaders praktik på Fortum.

– Det är svårt för kvinnor att få jobb i Kurdistan, som kvinna får du inte vara på en arbetsplats med många män och om du har barn behöver du vara hemma och ta hand om dem. Men här går det bra, på min praktik på Fortum var jag den enda kvinnan och det var inga problem.

Kazhals mentor Cecilia Mårtensson jobbar som VA-projektör på WSP.

– På WSP är jag ansvarig för vår ”off shoring”-verksamhet, det vill säga när vi tar in folk från andra länder i projekt. Jag är intresserad av andra länder och kulturer och det var därför jag sökte till Teknikvägen. Det är kul att kunna hjälpa till på något sätt. Jag vill gärna dela med mig av de kontakter och den kunskap jag har.

Pågår i tre månader

Teknikvägen pågår under tre månader och består av tre gemensamma träffar med alla mentorer och adepter och minst sex träffar med adept och mentor enskilt. Det är upp till adepten vad hen behöver hjälp med, det kan handla om att skriva CV så att det fungerar i Sverige, besöka en arbetsplats och kanske framförallt skapa ett framtida nätverk.

– De var väldigt tydliga med att syftet inte är att mentorerna ska fixa jobb till adepterna. Man ska inte behöva känna det ansvaret. Men det är klart att det är roligt om man lyckas hjälpa någon att hitta jobb. Jag har pratat med min chef som tipsade om att Kazhal borde skicka spontanansökningar och inte bara svara på jobbannonser och så har jag kollat upp en kille som vi kan mejla till här på WSP, säger Cecilia Mårtensson.

Hitintills har de ätit lunch med några av Cecilias kollegor som också är kurder, för att Cecilia ville visa att det finns en stor mångfald på hennes arbetsplats.

– Jag ska försöka få med mig Kazhal till en utbildningsträff jag ska gå på. Sedan funderar jag över vilka fler kontakter jag har, jag har till exempel en vän som jobbar på Scania som kanske kan träffa Kazhal och visa henne sin arbetsplats.

Det var väldigt många som sökte till att bli mentor på Teknikvägen men som inte kom med, fortsätter Cecilia.
– Jag har en vän som sökte som inte kom med, så de borde verkligen utöka antalet platser.

Många sökte Teknikvägen

Kiram Sundblad, en av projektledarna för Korta vägen, förklarar att den här första omgången är en pilot och att man därför ville göra det i lagom stor skala.

– Vi är väldigt glada över att det var så många som sökte till Teknikvägen. Det kräver en hel del arbete att hitta en bra matchning mellan adept och mentor, men jag tycker överlag att vi har lyckats bra. De mentorer som har blivit utvalda har varit väldigt engagerade och gett mycket stöd till deltagarna.

Kiram tror att det kan bli en fortsättning på Teknikvägen.

– Vi behöver utvärdera internt efter att piloten är avslutad och även föra en diskussion med Sveriges Ingenjörer, så vi får se, men vi hoppas på det.