Målsättningen var dels att göra nyanlända arbetssökande med utbildning och erfarenhet anställningsbara inom sitt utbildningsområde genom relevant kompletterings­utbildning och praktik, dels att arbetsgivare i branscher med bristyrken skulle få hjälp med kompetensförsörjningen.

Snabbspår för samhällsvetare vid Stockholms universitet

Under 12 inledande veckor läste de studerande kursen "Akademisk svenska" som en förberedelse för de följande tre kompletteringskurserna "Det offentliga språket", "Offentlig rätt" samt "Förvaltningspolitik". Kurserna gavs under 26 veckor. Från juni 2017 och framåt, anordnas praktik på statliga myndigheter inom ramen för "Praktikantprogrammet för nyanlända i staten".  Totalt omfattar utbildningsinsatsen 40 veckor.

Målgrupp

Nyanlända samhällsvetare (inklusive ekonomer och jurister) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har minst treårig högskoleutbildning från ett land utanför EU-området. De sökande ser staten som en potentiell arbetsgivare. Maximalt tre år får ha förflutit sedan den sökande erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Mycket goda kunskaper i svenska krävs (godkänd SFI D, gärna högre).

Antagning

Snabbspår för samhällsvetare är nu avslutad och det finns inga nya starter planerade vid Stockholms universitet.

Mer information

För ytterligare information och frågor om var snabbspår för samhällsvetare ges  kontakta Arbetsförmedlingen.

Bakgrund snabbspår

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig, har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Snabbspår för samhällsvetare är resultatet av ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko – samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).