Samhälle & näringsliv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Samhälle & näringsliv
Mats Danielson. Foto: Niklas Björling

Samhälle och näringsliv

Stockholms universitet har nationella och internationella samarbetspartners och nätverk till gagn för både forskning och utbildning. För att medverka till utveckling och tillgängliggörande vill Stockholms universitet gärna samarbeta med näringslivet och den offentliga sektorn. Vi välkomnar dig eller din organisation i samarbeten inom forskning, utbildning och innovation.

"Samverkar gör vi för att öka relevansen och kvaliteten i forskning och utbildning"

Professor Mats Danielson, Rektorsråd för samverkan och IT

Alumnverksamhet
E-post: alumn@su.se

Innovationskontoret
E-post: innovation@su.se

Samhälls- & näringslivskontakter
E-post: samverkansstod@su.se

Rekrytera studenter
E-post: karriarservice@su.se

Skol- & studiebesök
E-post: studentavdelningen@su.se

Uppdragsutbildning & kompetensutveckling
E-post: susa@su.se