Camilla Bardel. Foto: Eva Dalin

– Vi ska lysa ut medel för första gången. Syftet är man ska kunna få pengar för mindre projekt, till exempel för att förbereda forskningsansökningar med starkt fokus på samverkan, säger Camilla Bardel, ordförande för humanvetenskapliga områdets samverkansberedning.

Hur mycket pengar det handlar om beror till viss del på hur många som söker, men det är en småskalig utlysning som ska ge möjlighet att starta samverkansprojekt. Utlysningen stänger runt mitten av maj.

Den nuvarande Humanvetenskapliga samverkansberedningen har funnits på plats sedan årsskiftet. Den ska bereda övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor inför beslut i områdesnämnden. Beredningen har utvecklats ur en arbetsgrupp som bildades för snart två år sedan.

– Vi arbetar bland annat med det som kallas strategiska samverkansprogram. Nu har vi fått en budget som dels ska gå till utlysningen men också aktiviteter inom samverkansprogrammen, säger Camilla Bardel.

Ett program som redan kommit igång har tema kulturarv. Ett antal workshops ska öka samverkan inom temat. Nästa program är under planering och handlar om migration och integration och under hösten är det dags för tema hälsa och vård.

– Vi vill samla dem som är intresserade av samverkansaspekten i någon form av nätverk, säger Camilla Bardel.

Inom det naturvetenskapliga området har samverkansberedningen nyligen kommit igång och jobbar lite annorlunda, även om de båda grupperna har tät kontakt. Just nu handlar det om att inventera och synliggöra den samverkan som redan finns.

– Vi ser oss som ett beredande organ inom vår områdesnämnd, så det är de som ger oss uppdrag. I åtgärdsplanen finns saker listade som ligger på vårt bord, framför allt att lyfta den samverkan som redan finns, säger Barbara Wohlfarth.

Just nu jobbas bland annat med hållbarhetsforum, en samverkansaktivitet som skapades redan innan beredningen fanns. En annan fråga som Barbara Wohlfarth. ser som viktig är alumner.

– Jag tror att vi kan jobba mycket mer med alumner, för våra studenter är de en skatt, säger hon.

– Vi försöker hitta bra arbetssätt och har en tät dialog mellan de olika områdenas beredningar. Vissa frågor spänner över hela universitetet, säger Camilla Bardel.