Latin America and Europe in a Global World. Foto: Universidad de Salamanca
Officiell invigning av det nya masterprogrammet Latin America and Europe in a Global World vid Universidad de Salamanca. Till höger syns Karin Bergmark, rektorsråd för internationell samverkan vid Stockholms universitet. Foto: Universidad de Salamanca


Den 16 september ägde den officiella starten rum på plats i universitetet i Salamanca, Spanien. Masterprogrammet drivs som ett gemensamt projekt av Stockholms universitet, Universidad de Salamanca och Sorbonne Nouvelle i Paris.

– Det är första gången Stockholms universitet deltar i ett gemensamt utbildningsprogram i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet, säger Karin Bergmark, professor i sociologi och rektorsråd för internationell samverkan, som medverkade under invigningen.

Masterprogram inom statsvetenskap och humaniora

Latin America and Europe in a Global World, LAGLOBE, är ett masterprogram på avancerad nivå inom statsvetenskap och humaniora med fokus på förhållandet mellan Europa och Latinamerika.

Den första terminen förläggs vid universitetet i Salamanca och innehåller bland annat en serie introduktionskurser om Latinamerika och Europa. Den andra terminen äger rum vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet, och här ligger fokus på hållbar utveckling samt utmaningar för Latinamerika i en global värld. Den tredje terminen sker vid Sorbonne Nouvelle i Paris. Under den fjärde terminen görs fältarbete eller praktik. 

Vid invigningen i Salamanca medverkade också Andres Rivarola, föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Romanska och klassiska institutionen, och Magnus Lembke, ämnesstudierektor för Latinamerikastudier, båda från Stockholms universitet.

Stort intresse för programmet

– Syftet med programmet är att ge en bred kunskap om Latinamerika, dess historia, sociala, politiska och ekonomiska strukturer. Programmet ämnar öka förståelsen för regionen i en global kontext, speciellt beträffande relationen med Europa. Målsättningen är att förstå historiska processer, nutida utmaningar och visioner, om världen i Latinamerika och Latinamerika i världen. Intresset för programmet har varit stort och vi är glada att delta i detta europeiska samarbete, säger Andres Rivarola.  

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Via Erasmus mundus gemensamma masterprogram kan ett konsortium av lärosäten utveckla olika masterprogram av hög kvalitet. Insatsen ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare med syftet att stärka den högre utbildningen. Programmen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet inom konsortiet och med associerade universitet och organisationer i Latinamerika. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en gemensam examen.

Masterprogrammet LAGLOBE har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus + program.