Rektor Astrid Söderbergh Widding och företrädare för SIDA, foto: Stefan Nyman/Stockholms universitet
Rektor Astrid Söderbergh Widding och företrädare för SIDA, foto: Stefan Nyman/Stockholms universitet

 

I avsiktsförklaringen står bland annat:

”Agenda 2030 är universell och dess mål är ömsesidigt förstärkande och utgör tillsammans en helhet. Målen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt. Alla kan bidra till en bättre framtid där ingen lämnas utanför.”

Astrid Söderbergh Widding signerar avsiktsförklaringen för GD-forum, foto: Stefan Nyman/SU
Astrid Söderbergh Widding signerar avsiktsförklaringen för GD-forum, foto: Stefan Nyman/SU

— Beslutet var självklart, givet vårt starka engagemang för frågor om hållbar utveckling, vare sig det gäller profilområdet klimat, hav och miljö eller de många andra forskningsområden där vi är engagerade, men som inte alltid lika självklart brukar förknippas med agendan – bland annat dem som vi lyfter fram vid höstens Hållbarhetsforum under rubriken Demokrati, populism och hållbar utveckling, skriver rektor Astrid Söderbergh Widding på sin blogg.

Stockholms universitet blir det tredje lärosätet som ansluter sig till GD-forum efter Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

— Tack vare redan beviljade samverkansmedel kan vi från SU:s sida också till hösten starta ett planerat pilotprojekt som vi nu knyter till GD-forums verksamhet, för ett kapacitetsutvecklingsprogram för integrerad naturresursförvaltning – med fokus på havs- mark- och vattenfrågor och därtill hörande bioresurser – under ett förändrat klimat, skriver Astrid Söderberg Widding vidare på sin blogg.

Du kan läsa hela blogginlägget genom att klicka här.