Deltagare från de åtta universiteten samlade för workshop
Deltagare från de åtta universiteten samlade för workshop

Samarbetet Civis – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Universiteten som ingår i samarbetet är Aix-Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet samt Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).


De fem hubbar som samarbetet inom Civis ska utgå ifrån täcker in områdena Hälsa, Städer och mobilitet, Klimat, miljö, energi, Digitala och teknologiska omvandlingar samt Samhälle, kulturer och kulturarv.


Läs mer om workshopen genom att klicka här (engelsk artikel).
Läs mer om Civis-samarbetet och Stockholms universitets roll genom att klicka här.