Workshopen var startskottet för Klimatarenan, vilket är ett långsiktigt samarbete mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle med syfte att bidra med lösningar till de klimatutmaningar som vi står inför.

Bland deltagarna fanns ett brett utbud av perspektiv – från företag och branschorganisationer till myndigheter och civilsamhälle, samt givetvis forskare från universitet som bidrog med erfarenheter och kunskap från klimatforskningen som finns samlad på Bolincentret och Stockholms universitet.

Klimatsamtal 1
Klimatsamtal På bild från vänster: Björn Hugosson, Alasdair Skelton, Malin Fijen Pacsay, Zahra Kalantari och Helen Axelsson. Fotograf: Eva Klasson Wehler

 

Det är nu omställningen ska ske

Under eftermiddagens workshop var diskussionerna livliga och många olika inspel på klimatarbetet gavs. Det fanns en klar konsensus i sällskapet om att det är nu den stora omställningen måste ske. En av eftermiddagens slutsatser var att det krävs helhetslösningar där olika verksamheter och sektorer bryter stuprörstänk. Samtidigt är det viktigt att utnyttja den specifika kunskap som finns inom olika områden. Inte minst är samhället beroende av en gemensam och positiv vision av vilket samhälle vi vill ha. Utan en gemensam vision kommer det bli svårt att få med sig alla i de stora förändringar vi står inför.

Skapa dialog mellan verksamheter

- Dagen visade vilket intresse och engagemang det finns i olika samhällssektorer för dessa frågeställningar och för klimatforskningen vid Stockholm universitet. Klimatarenan kommer fortsätta att arbeta med att skapa dialog mellan olika verksamheter för att möjliggöra effektivare samverkan. För det är bara tillsammans som denna utmaning kommer gå att lösa, säger Alasdair Skelton, föreståndare vid Bolincentret för klimatforskning.

 

Samtal för klimat
Livliga diskussionen under workshopen Fotograf: David Paulsson

 

Värdar för workshopen var Bolincentret tillsammans med Samverkansavdelningen. För mer information, kontakta:

Elisabeth Däcker, Bolincentret, Stockholms universitet

Elisabeth.dacker@geo.su.se och +46 (0) 8-674 78 70

 

David Paulsson, Samverkanskoordinator, Stockholms universitet

David.paulsson@su.se och +46 (0) 8-16 41 71


Mer information om Bolincentret finns på centrets hemsida: https://bolin.su.se/