De tre lärosätena bjöd in sina respektive partneruniversitet för att visa upp Stockholm som studiedestination och ge deltagarna möjlighet att lära känna sitt partnerlärosäte i Stockholm bättre.

39 deltagare från 33 lärosäten deltog.
39 deltagare från 33 lärosäten deltog i Stockholm Partner Days 2019
Foto: Marianne E Berggren


På Stockholms universitet fick deltagarna höra om universitetets internationella strategi och höra hur det är att studera här. De fick också en guidad tur av campus och möjlighet att besöka en institution. Värdar för evenemanget vid Stockholms universitet var Internationell mobilitet vid Studentavdelningen.

– Vi är glada att vara värdar för detta möte där våra partners från runtom i världen får möjlighet att träffas och faktiskt få ett ansikte på de personer som de har nära kontakt med i sitt dagliga arbete. Vi är också glada att arrangera detta partnermöte i samarbete KI och KTH, säger Karin Granevi, avdelningschef vid Studentavdelningen.

Viktigt med internationella samarbeten

Deltagarna fick också lyssna på en föreläsning av professor Kevin Noone, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), som pratade om de utmaningar som den högre utbildningen står inför idag, framförallt med tanke på människans påverkan på klimatet och hur viktigt det är med internationella samarbeten inom området.

Representanterna för de internationella lärosätena fick också goda möjlighet att bekanta sig med varandra samt att lära känna Stockholm, bland annat med besök i Stadshuset och i Gamla Stan.

Avtal med universitet över hela världen

Sammanlagt har Stockholms universitet över 500 avtal med universitet över hela världen som möjliggör för studenter vid universitetet att studera utomlands under en eller två terminer, och internationella studenter att studera vid Stockholms universitet. Avtalen finns på både central nivå och institutionsnivå. Inom ramen för internationaliseringsarbetet är målet att öka antalet utresande studenter från Stockholms universitet.