Här följer en lista med de specifika projekt som man kan stötta.

Accelerator. Foto: Ingmarie Andersson
Accelerator - en mötesplats för konst och vetenskap

Accelerator är ett mångvetenskapligt laboratorium som visar engagerande samtidskonst och låter konst möta vetenskap för att reflektera över deras övergripande syften, adressera de stora samhällsutmaningarna, och konfrontera de kreativa processer som är verksamma inom konst respektive vetenskap. Hjärtat i Accelerators programverksamhet utgörs av tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter och forskargrupper bjuds in för att utifrån sina expertkunskaper reflektera över tänkandets former och vad gestaltning innebär i vetenskap och konst. Med Accelerator vill SU skapa en öppen mötesplats med konsten i fokus för allmänhet, forskare och studenter.

 

Electra af Askö. Foto: Nastassja Capetillo

Baltic Bridge - samarbete för Östersjöns bästa

Både Stockholms och Helsingfors universitet har stark Östersjöforskning, med lite olika men kompletterande inriktningar. Genom ett strategiskt samarbete kan vi stärka hela kedjan från grundforskning till vetenskapligt grundade råd till samhället. Inom projektet Baltic Bridge utvecklas detta ytterligare, så att de väldiga mängder data som redan finns insamlade, också analyseras mångvetenskapligt och verkligen kan komma samhället till nytta.

 

Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin

Bergianska trädgården - ett levande museum för världens växter

Bergianska trädgården vid Brunnsviken är en i Stockholm unik resurs för forskning, undervisning och rekreation. Stockholms universitet är tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien huvudman för den botaniska trädgården med stora utomhusodlingar och med två innehållsrika växthus. Universitetet vill nu utveckla de publika delarna så att de kan vara till glädje såväl för stockholmarna som för Stockholms universitet under lång tid framöver.

 

Vetenskapens hus.

Vetenskapens hus - laborerande lärande för barn och unga

Vetenskapens Hus har som mål att öka ungas intresse och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik, och i förlängningen bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom dessa ämnen vid landets universitet och högskolor. Verksamheten erbjuder inspirerande och relevanta hands-on aktiviteter för elever och lärare i grundskola och gymnasiet i universitetsmiljö. Tillsammans med olika aktörer vill Vetenskapens Hus utmana unga att utforska världen. Ett bidrag kan gynna hela verksamheten eller specifika projekt, till exempel "Sommarkurs för tjejer”.