Här följer en lista med de specifika projekt som man kan stötta.

Accelerator. Foto: Ingmarie Andersson
Accelerator - en mötesplats för konst och vetenskap

Accelerator är ett mångvetenskapligt laboratorium som visar engagerande samtidskonst och låter konst möta vetenskap för att reflektera över deras övergripande syften, adressera de stora samhällsutmaningarna, och konfrontera de kreativa processer som är verksamma inom konst respektive vetenskap. Hjärtat i Accelerators programverksamhet utgörs av tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter och forskargrupper bjuds in för att utifrån sina expertkunskaper reflektera över tänkandets former och vad gestaltning innebär i vetenskap och konst. Med Accelerator vill SU skapa en öppen mötesplats med konsten i fokus för allmänhet, forskare och studenter.

 

Electra af Askö. Foto: Nastassja Capetillo

Baltic Bridge - samarbete för Östersjöns bästa

Både Stockholms och Helsingfors universitet har stark Östersjöforskning, med lite olika men kompletterande inriktningar. Genom ett strategiskt samarbete kan vi stärka hela kedjan från grundforskning till vetenskapligt grundade råd till samhället. Inom projektet Baltic Bridge utvecklas detta ytterligare, så att de väldiga mängder data som redan finns insamlade, också analyseras mångvetenskapligt och verkligen kan komma samhället till nytta.

 

Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin

Bergianska trädgården - ett levande museum för världens växter

Bergianska trädgården vid Brunnsviken är en i Stockholm unik resurs för forskning, undervisning och rekreation. Stockholms universitet är tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien huvudman för den botaniska trädgården med stora utomhusodlingar och med två innehållsrika växthus. Universitetet vill nu utveckla de publika delarna så att de kan vara till glädje såväl för stockholmarna som för Stockholms universitet under lång tid framöver.

 

Turkiet. Foto: MostPhotos

Institutet för Turkietstudier (SUITS) - fokus på Turkiet

Institutet för Turkietstudier, Stockholm University Institute for Turkish Studies eller SUITS, är ett internationellt ledande forskningsinstitut med fokus på Turkiet. Institutet instiftades för att skapa en bättre förståelse för landet och dess politik och samhälle. Genom att stödja SUITS bidrar du till att öka kunskapen om detta för Sverige och Europa så viktiga land, och till en allmänt ökad förståelse för vår omvärld.

 

University of Dar-es-Salaam.
Pan-African Center for Mathematics - ett center för framtidens matematiker 

Stockholms universitet samarbetar med University of Dar-es-Salaam i Tanzania för att etablera ett universitetscenter för utbildning i matematik på avancerad nivå, Pan-African Center for Mathematics (PACM). Vikten av att bygga en solid grund i matematisk forskning i Afrika kan inte överskattas med tanke på matematikens betydelse i sig och på dess centrala roll inom naturvetenskap och teknik. För att möjliggöra en lansering av projektet söker universitetet nu samarbetspartners för att säkra en långsiktig finansiering i syfte att bidra till en lösning på Afrikas problem med brister i matematikkunskaperna.

 

 

Vetenskapens hus.

Vetenskapens hus - laborerande lärande för barn och unga

Vetenskapens Hus har som mål att öka ungas intresse och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik, och i förlängningen bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom dessa ämnen vid landets universitet och högskolor. Verksamheten erbjuder inspirerande och relevanta hands-on aktiviteter för elever och lärare i grundskola och gymnasiet i universitetsmiljö. Tillsammans med olika aktörer vill Vetenskapens Hus utmana unga att utforska världen. Ett bidrag kan gynna hela verksamheten eller specifika projekt, till exempel "Sommarkurs för tjejer”.