Zoologiska institutionen mottog 2018 en generös donation av Mona Nörklit som möjliggjorde att forskaren Kristin Löwenborg kunde tillvarata långtgående populationsdata som insamlats av Carl Edelstam. Edelstam var förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ormar var ett av hans främsta intressen och han tillägnade en stor del av sitt liv att studera dessa, bland annat följde han en snokpopulation i Stockholmsområdet i över 60 år. Detta unika material ställdes till förfogande av Edelstams barn och erbjöd Kristin Löwenborg och hennes kollegor en sällsynt möjlighet att bland annat studera förändringar i demografi och årstidsanpassningar över tid och i relation till klimatförändringar.

Snok ihopringlad Foto: Coroiu Octavian, Mostphotos
Grässnok (natrix natrix). Foto: Coroiu Octavian, Mostphotos