Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dahlin

Forskningen i Sverige finansieras av offentliga och privata aktörer. Gåvor från enskilda personer och organisationer bidrar, ofta på avgörande sätt, till att samhällstillvända projekt och specifika forskningssatsningar kan bli verklighet. En särskild betydelse har dessa bidrag då de ger möjlighet för universitetet att genomföra för samhället viktiga projekt som inte kan finansieras på annat sätt.

Stockholms universitet är ett stort universitet – med tusentals kurser och program och med både bredd och spets. Utbildningarna genomsyras av vår forskning som bidrar till att höja dess kvalitet och öka engagemanget hos våra studenter.

Att tänka fritt och skapa nytt

Stockholms universitet grundades 1878 som Stockholms högskola – ett djärvt projekt, ett modernt huvudstadsuniversitet i upplysningens anda, med målet att verka i samhällets tjänst.

Då som nu är universitets ledord ’att tänka fritt och skapa nytt’. Vi står för en progressiv samhällsutveckling och gränsöverskridande utbildning och forskning. Fem av våra forskare under åren har belönats med Nobelpris och många fler har nått internationell ryktbarhet.

Ingen gåva är för liten

I en föränderlig och globaliserad värld ska universitetet bidra till det hållbara demokratiska samhället med långsiktighet, via en solid vetenskaplig grund som ständigt utvecklas genom sökande efter ny kunskap. Med din gåva kan du stärka universitetets engagemang i samhället, främja oberoende vetenskap och bidra till att hitta lösningar på de mest utmanande frågorna i dagens och morgondagens samhälle.

Du kan ge ditt stöd till Stockholms universitet på olika sätt. Du kan ge en gåva till ett samhällstillvänt projekt som ligger dig varmt om hjärtat eller till ett specifikt forskningsområde eller utbildningsprojekt. Du kan bidra till finansiering av nödvändig utrustning, stödja unga forskare eller stötta ett internationellt forskningssamarbete. Oavsett vad du väljer är din gåva betydelsefull – ingen gåva är för liten!

 

Astrid Söderbergh Widding
Rektor