Universitetsledningen från Helsingfors universitet gästade Stockholms universitet och dess ledning den 20-21 mars. Man beslöt att utveckla samarbetet med fokus på:
– Förstklassig utbildning
– Spjutspetsforskning
– Ökat genomslag för Norden och de nordiska universiteten

Tvärvetenskaplig Östersjöforskning, lärarutbildning, språk och lingvistik bildar inledande fokusområden av gemensamt intresse för de båda universiteten.

Följande samarbetsaktiviteter ska utvecklas och genomföras

• Tvärvetenskapliga forskningsprojekt och gemensamma ansträngningar att förvärva europeiska medel för dem.
• Samarbete inom utbildning på forskarnivå och gemensamma kurser och program
• Pedagogiskt samarbete och utbyte av studenter, lärare och personal. Bland annat genom gemensamma sommarkurser för att sätta nordiska universitet på världskartan.
Lärosätena kommer också att samarbeta inom infrastruktur genom att inventera befintliga core faciliteter vid varje universitet och öppna möjligheten för partneruniversitetet att använda dem till en lägre avgift.

Rektorerna Jukka Kola och Astrid Söderbergh Widding bekräftar sitt åtagande att konsolidera universitetens globala erkännanden genom att avsevärt intensifiera sitt samarbete inom forskning och utbildning.

”Genom detta förnyade samarbete kommer vi att bli starkare och öka den internationella synligheten för vår spetskompetens inom de områden som tagits upp under besöket, säger rektorerna Jukka Kola och Astrid Söderbergh Widding”.

De båda universiteten kommer att utse en gemensam arbetsgrupp för genomförande av de gemensamma ansträngningarna och för att ta fram ett ramavtal för en första treårsperiod.