Samarbetet rör både forskning och utbildning och inom ramen för satsningen har särskilda medel avsatts för partnerskap inom tre områden: Östersjöcentrum, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Humanistiska fakulteten medel för satsning på språk och språkutveckling.

Helsingfors universitet. Foto: Linda Tammisto
Helsingfors universitet. Foto: Linda Tammisto

Utbyten avses också ske för doktorer och postdocs genom gemensamma kurser och samarbeten på forskningsstationerna Askö Laboratorium och Tvärminne. Även mobiliteten för lärare och forskare ska öka mellan lärosätena för att utveckla relationer och språkkunskaper.

”Genom detta förnyade samarbete kommer vi att bli starkare och öka den internationella synligheten för vår spetskompetens inom de områden som tagits upp under besöket”, sade rektorerna Jukka Kola och Astrid Söderbergh Widding vid startmötet i mars 2014.

Följande samarbetsaktiviteter ska utvecklas och genomföras

  • Tvärvetenskapliga forskningsprojekt och gemensamma ansträngningar att förvärva europeiska medel för dem
  • Samarbete inom utbildning på forskarnivå och gemensamma kurser och program
  • Pedagogiskt samarbete och utbyte av studenter, lärare och personal