Astrid Söderbergh Widding inviger Accelerator tillsammans med Richard Julin och Magnus Huss.
Rektor Astrid Söderbergh Widding klipper bandet och inviger Accelerator tillsammans med Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator, och Magnus Huss, Akademiska hus. Foto: Jens Lasthein/Stockholms universitet.
 

– Vetenskap och konst är två kompletterande vägar till kunskap som kan inspireras av varandra, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.
– I dagens samhälle måste vi söka och förmedla kunskap på nya vägar och konst är en viktig ytterligare dimension.

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Redan innan invigningen av den fysiska konsthallen har 30 av universitetets forskare varit inblandade i fyra projekt. Till hösten kommer en föreläsningsserie där en ny tvärvetenskaplig grupp av forskare delar med sig av sina tankar.

– Accelerators huvudsyfte är visa konst som stimulerar till samtal mellan människor med olika intressen och åsikter från olika discipliner som inte alltid möts och bidra till att skapa ett aktivt och demokratiskt samtal, säger Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator.

I lokalerna finns också ett nyöppnat kafé som håller öppet dagligen.
– Nu fylls lokalerna med människor och konst, och i det mötet uppstår nya tankar och smarta idéer. Accelerator blir också en härlig destination som bidrar till ett levande och trevligt campus, säger Magnus Huss, marknadsdirektör på Akademiska hus som äger fastigheten.

Läs mer om öppningsutställnignen på Accelerators webb.

Läs rektors tal från invigningen.

Se film från invigningen på Rektors blogg.

Se filmen om idéerna och människorna bakom Accelerator och hur konsthallen blev till.