Helsingfors universitet. Photo: Linda Tammisto

Internationella partneruniversitet

I syfte att stärka det internationella akademiska samarbetet samverkar Stockholms universitet med partneruniversitet i flera länder inom forskning och utbildning.

Universitetsalliansen Stockholm trio

Stockholm trio är en universitetsallians av internationell modell mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Syftet är att stärka utvecklingen i Stockholmsregionen, synliggöra den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre lärosätena tillsammans utgör samt göra det lättare för de tre huvudstadsuniversiteten att ingå gemensamma samarbeten med universitet runt om i världen.

Stockholm Environment Institute

Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute (SEI) har ett starkt samarbete kring miljö- och utvecklingsforskning. I styrelsen för SEI sitter Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och institutets forskare kan affilieras till universitetet.

Academic Collaboration Chile and Sweden (ACCESS)

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.

ASIAQ – The Arctic Science IntegrAtion Quest

I ASIAQ-projektet förenas sex universitet från tre kontinenter och fyra länder (Ryssland, Japan, USA och Sverige), för att gemensamt utveckla forskning och utbildning för ett hållbart Arktis.

MIRAI

MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska universitet och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Detta treåriga projekt syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.

Mötesplats Social Innovation - MSI

Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI). De regionala plattformarna ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

South Africa-Sweden University Forum (SASUF)

Ett samarbetsprojekt mellan svenska lärosäten och universitet i Sydafrika

Stockholm – Uppsala Universitetsnätverk, SUUN

I nätverket ingår Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitetet och Uppsala universitet. 
Universitetsnätverkets vision är att genom den samlade forskningsstyrkan och kvaliteten i utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm – Uppsalaregionen inta en position som en av de ledande kunskapsregionerna i världen.