Civis logotype

Stockholms universitet deltar i samarbetet Civis i vilket åtta europeiska universitet ingår:

Samarbete över nationsgränser

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Europeiska universitet

Medfinansierat av EU

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus + utlysning ”European Universities” som syftar till att öka samverkan mellan europeiska universitet och därigenom öka kvaliteten och attraktionskraften inom högre utbildning i Europa. 

Kontakt

Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet. E-post: fredrik.oldsjo@su.se 

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet och ledamot i styrgruppen för Civis. E-post: maria.wilenius@su.se. Telefon: 08-16 23 06.

Mer information