Med ambitionen att skapa en integrerad organisation där studenter och personal kan förflytta sig och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution har åtta ledande europeiska universitet gått samman och skapat nätverket CIVIS – European Civic University Alliance.

De åtta universiteten som ingår är Aix Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université Libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).

Samarbetet omfattar 384 000 studenter och 55 000 lärare och forskare och bidrar till flerspråkighet genom att föra samman universitet som verkar på åtta olika språk.

CIVIS – European Civic University Alliance skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Mobilitet, språk och globala utmaningar

Syftet med CIVIS är att göra akademiska och demokratiska värderingar tillgängliga för kommande studentgenerationer genom att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten för studenter, lärare och övrig personal. Projektet tar sin utgångspunkt i gemensamma angelägenheter och prioriteringar som universiteten vill ta sig an tillsammans. Det handlar om samhällsengagemang på lokal eller regional nivå; att kunna dela på kompetens; flerspråkighet; Afrika och Medelhavet utifrån globala utmaningar som klimat och energi, städer och mobilitet, hälsa, kulturarv liksom digital omvandling.

Hemsida för samarbetet: www.civis.eu

"European Universities"

CIVIS är ett utvalt pilotprojekt som får anslag inom Europeiska kommissionens utlysning ”European Universities”. Europeiska kommissionen har i utlysningen valt ut 17 pilotprojekt med deltagare från 114 lärosäten from 24 medlemsstater. Sammanlagt hade 54 samarbetsprojekt ansökt om medel. Ytterligare fem svenska lärosäten deltar i olika projekt som fått finansiering genom Europeiska kommissionens ”European Universities”. Det är Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan samt universiteten i Linköping, Lund och Göteborg.

Mer om ”European Universities” finns på Europeiska kommissionens webb (på engelska).

Mer information

För mer information, kontakta Maria Wilenius vid Ledningssekretariatet, maria.wilenius@su.se