Rektorerna från de åtta universiteten som ingår i Civis samlade i Rom för att signera Erasmusavtal.
Rektorerna från de åtta universiteten som ingår i Civis samlade i Rom för att signera de Erasmusavtal som officiellt startar Civis, the European Civic University.
 

De åtta partneruniversiteten undertecknade paraplyavtal inom Erasmus som gör det möjligt för studenter, akademiker, forskare och administratörer att studera, arbeta och dela sina kunskaper och erfarenheter lika fritt inom universitetsalliansen som vid sina ursprungsinstitutioner.

Mer om Civis kick-off och länkar till de tal som hölls.

Samarbetet Civis – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Stockholms universitet deltar tillsammans med Aix-Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland). University of Bucharest (Rumänien). Université libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien) och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland). Mer information.