Deltagarna vid mötet med European Civic University i Aula Magna.
 

I nätverket European Civic University ingår förutom Stockholms universitet sju lärosäten: National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), Université Libre de Bruxelles (Belgien), University of Bucharest (Rumänien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Aix-Marseille Université (Frankrike), Sapienza Università di Roma (Italien) och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland). Vid mötet deltar rektorerna från alla åtta lärosäten.

Förbereder ansökan till Erasmus+

European Civic University är inne i en arbetsintensiv fas där nätverket förbereder för en gemensam ansökan i utlysningen från Erasmus+ som syftar till att stärka samarbeten mellan europeiska universitet. Att skapa en ökad mobilitet bland studenter i Europa är en central del av utlysningen. European Civic University kommer att fokusera på områdena hälsa; städer, territorier och mobilitet; klimat, miljö och energi; digital och teknisk transformation samt samhälle, kultur och kulturarv. 

Vid mötet var fokus på att komma överens om de viktigaste satsningarna som nätverket ska arbeta med de närmaste åren. Satsningarna ska skapa goda förutsättningar för studenter och forskare att studera vid och samarbeta med de andra lärosätena inom nätverket.

Läs mer:
Åtta ledande europeiska universitet bildar nätverket European Civic University

Rektors blogg