NEO Forskningsstation. Foto: Ingmar Borgström

Forskningsstationen Navarino Environmental Observatory 

Forskare vid Stockholms universitet och Academy of Athens är framstående inom klimat- och miljöforskning. Det grekiska företaget TEMES har specialiserat sig på ekoturism. Forskningsstationen i Kalamata-området verkar som bas för såväl forskare som studenter vid studier av det känsliga klimatet vid Medelhavet.

IBM Sverige

Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga samverkan. Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande.

Institutet för Turkietstudier

Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) genererar forskning inom ett brett spektrum av det turkiska samhället – politik, historia, kultur och ekonomi – och belyser den komplexitet och mångfald som finns i dessa frågor.

Research Institutes of Sweden (RISE)

Research Institutes of Sweden (RISE) och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. I ett inledande skede ska parterna samarbeta inom områdena digitalisering i skolan, material- och miljökemi samt psykologi.

Östersjön på Skansen

Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, vill skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet. En viktig samverkan och en fantastisk resurs.