NEO Forskningsstation. Foto: Ingmar Borgström

Forskningsstationen Navarino Environmental Observatory 

Forskare vid Stockholms universitet och Academy of Athens är framstående inom klimat- och miljöforskning. Det grekiska företaget TEMES har specialiserat sig på ekoturism. Forskningsstationen i Kalamata-området verkar som bas för såväl forskare som studenter vid studier av det känsliga klimatet vid Medelhavet.

IBM Sverige

Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga samverkan. Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande.

Pfizer

Stockholms universitet och Pfizer har ett samarbetsavtal inom området utbildning med hållbart företagande (CSR) som samlande tema.

Research Institutes of Sweden (RISE)

Research Institutes of Sweden (RISE) och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. I ett inledande skede ska parterna samarbeta inom områdena digitalisering i skolan, material- och miljökemi samt psykologi.

Institutet för Turkietstudier

Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) genererar forskning inom ett brett spektrum av det turkiska samhället – politik, historia, kultur och ekonomi – och belyser den komplexitet och mångfald som finns i dessa frågor.