Panoramavy över Stockholm Gamla stan med vatten. Mostphotos

Samarbete mellan Stockholms universitet Stockholms stad

Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö samt social hållbarhet. Målet är att stärka och systematisera mångfalden av de samarbeten som redan pågår på många håll, liksom att förbättra förutsättningarna för framtida samverkan.

Samarbete mellan Stockholms universitet och Region Stockholm

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna som finns inom dessa områden.

ULF-projektet – ett regeringsuppdrag

Stockholms universitet deltar i ULF-projektet med Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Det är en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset och Kunskapsskolan Sverige AB.

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

Ger fördjupad kunskap om ekonomistyrning i offentlig verksamhet. Akademin för ekonomistyrning i staten har verkat i drygt 15 år med i snitt 20 deltagande myndigheter årligen. Intresset för att förstå mer om hur styrningen fungerar i myndighetsvärlden driver studenter, forskare och praktiker till samverkan.

Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet

Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.