Accelerator Tony Oursler show. Foto: Ingmarie Andersson

Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet och producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst. I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet.

Dramaten

Dramaten och Stockholms universitet ska långsiktigt samarbeta inom forskning och utbildning och på olika sätt dra nytta av varandras kompetenser. 

Universitetets museisamarbeten

Stockholms universitet samarbetar med flera museum runt om i huvudstaden. Genom exempelvis centrumbildningar, gästprofessurer och gemensamma projekt samverkar vi kring konst, kultur och vetenskap.