Astrid Söderbergh Widding och Joakim Malmström skriver under överenskommelsen. Foto: Karin Tjulin.
Astrid Söderbergh Widding och Joakim Malmström skriver under överenskommelsen om Centrum för paleogenetik.
 

– Genom Centrum för paleogenetik blir båda institutionernas framstående forskning mer synlig både nationellt och internationellt. Det blir en stark forskningsmiljö med både humanistisk och naturvetenskaplig forskning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet (NRM) har samarbetat länge och i december formaliserades samarbetet genom ett paraplyavtal.

– Det här är ännu ett sätt att konkretisera samarbetet och synliggöra potentialen mellan våra båda forskningsinstitutioner, säger Joakim Malmström, överintendent för NRM.

Paleogenetik fokuserar på DNA-analys av fossiler och andra förhistoriska lämningar av organismer. Centrum för paleogenetik ska öka möjligheterna till forsknings- och kunskapsutbyten, ge ett mer effektivt utnyttjande av resurser och öka synligheten hos verksamheten. Forskningscentrumet får lokaler i Arrheniuslaboratorierna, Frescati.

Läs även artikel om Centrum för palegenetik på Naturhistoriska riksmuseets webb.