Forskning och ny teknik i uppsättningarna

Med sina konstnärliga produktioner för webben, mobilen och det offentliga rummet har RATS Teater mutat in ett eget område i den svenska scenkonstvärlden. Uppsättningarna använder sig av smarta telefoner, gps- och informationsteknik för att engagera sin publik i de brännande samtidsfrågorna. Genom att involvera forskning och ny teknik i sina uppsättningar vill teatern verka för konstnärlig förnyelse och sprida konst och kultur till en bredare publik i Sverige och internationellt. Den särskilda profilen ligger bakom namnet – Research, Arts & Technology for Society.

Genom åren har RATS Teater samarbetat med en rad aktörer i Järvaområdet, från lokala skolor, fritidsgårdar och bibliotek till näringslivet och aktörer som Kista science city. Teatern har även samarbetat med kulturinstitutioner som Dramaten, Nobelmuseet, Riksutställningar, Riksteatern, Stockholm stadsteater, Stockholms stadsmuseum och Göteborgs stadsteater.

RATS uppdrag

Uppdraget är att genom sin konstnärliga verksamhet väcka intresse för samhälls- och forskningsfrågor hos en publik som inte naturligt deltar i det offentliga samtalet eller söker sig till teatrar eller universitet. I Husby, där RATS Teater hela tiden har haft sin bas, planeras för en teaterscen för såväl digitala och sceniska uppsättningar som seminarier och workshops.

Rebecca Örtman är grundare och konstnärlig ledare för RATS Teater. Hon har en examen i regi vid Teaterhögskolan i Malmö samt en master i film, tv och radio för unga vid Stockholms dramatiska högskola. Rebecca Örtman har tidigare blivit utsedd till Årets Järvahjälte och Månadens stockholmare av Stockholms stad för sitt arbete med teknik och samhällsforskare i Kista och unga i Husby.

Läs mer om RATS Teater på www.ratsteater.se