European Universities logga

Europeiska kommissionen markerar starten för de sjutton första universitetsallianserna inom projektet ”European Universities” med en konferens kallad ”Building the universities of the future”. Representanter för de sjutton universitetsallianserna, studenter och akademiker undersöker och diskuterar bland annat lösningar på dagens samhällsutmaningar, hur man kan förbereda ungdomar för framtidens jobb och samhälle och hur man kan utveckla den högre utbildningen för att säkerställa kvalitet, inkludering och internationell konkurrenskraft.

Hela ”Building the universities of the future” kan följas på webben och på Facebook, panelsamtalet pågår 16.00–17.45.

Stockholms universitet ingår tillsammans med sju andra lärosäten i nätverket CIVIS – European Civic University Alliance. Ambitionen är att skapa en integrerad organisation där studenter och personal kan förflytta sig och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution. Mer om CIVIS.