Representanter för Civis-nätverket vid kickoff i Bryssel november 2019
Representanter för Civis-nätverket i samband med kickoff-evenemanget i Bryssel. Foto: Civis.
 

Europeiska kommissionen markerade starten för de sjutton första universitetsallianserna inom projektet ”European Universities” med en konferens i Bryssel kallad ”Building the universities of the future”. Deltagare var beslutsfattare, företrädare för de sjutton universitetsallianserna, studenter och akademiska företrädare. Rektor Astrid Söderbergh Widding representerade Civis-nätverket och presenterade nätverkets vision kring framtidens universitet – behovet av att ta itu med globala utmaningar på lokal, europeisk och global nivå genom starkt samarbete mellan partneruniversitet och intressenter från respektive stad och område.

Stockholms universitet ingår tillsammans med sju andra lärosäten i nätverket Civis – European Civic University Alliance. Ambitionen är att skapa en integrerad organisation där studenter och personal kan förflytta sig och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution. Mer om Civis.