Bild på cyklist och buss
Fotograf: Jens Olof Lasthein.
 

Sedan 2015 finns ett avtal för samarbete som rör forskning, utveckling, innovation och utbildning. Grunden för avtalet är gemensamma målsättningar för samarbete inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Utöver samarbete kring forskning och utbildning gäller avtalet även samarbete kring utveckling och innovation. Här ingår att utveckla nya arbetssätt, nya sätt att förhålla sig till kända förhållanden, nya processer och ny terminologi men kan även innefatta att utveckla gemensamma forskningsmiljöer och testbäddar.

Samverkan inom partnerskapet sker även inom andra delar av regionens verksamhet så som kultur, hållbar samhällsutveckling och digitalisering.

Partnerskapet vänder sig till alla institutioner vid Stockholms universitet och ska tydligt koppla till de behov och samhälleliga utmaningar som finns i Region Stockholm. Inom ramen för avtalet avsätter regionen årligen resurser att fördela på gemensamma projekt. Utlysningar av projektmedel för gemensamma samverkansprojekt sker varje höst.

Här finns information om utlysning av projektmedel hösten 2020.

Vi har sammanställt en kort presentation av tidigare beviljatde anslag, läs mer här.

Gemensamma målsättningar för samarbete inom hälso- och sjukvård

 • Gemensamt försöka lösa samhälleliga utmaningar inom regionens kärnverksamheter.
 • Samarbetet ska ha en tydlig koppling till Region Stockholms behov.
 • Forskningen ska publiceras och, där tillämpligt, överföras till hälso- och sjukvårdens organisation och verksamheter.

Gemensamma målsättningar för samarbete inom kollektivtrafik

  • Forskning och utveckling inom kollektivtrafiken ska förbättra för länets invånare.
  • Samarbetet ska bidra till ett hållbart resande.
  • Ledord ska vara trygghet, hållbarhet och styrning
  • Forskning och utveckling inom ämnesområdena ekonomi, juridik, statsvetenskap, humaniora, etc. ska bidra till effektivare processer och organisationsutveckling.
  • Forskning och utveckling inom organisationsutveckling såsom ledarskap, effektivitet, hållbarhet, arbetsförhållanden, demokrati och resursfördelning.
   ​​​​​

Formell organisation

Ledamöter i ledningsgruppen

Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet

Carina Lundberg Uudelepp, Regiondirektör, Region Stockholm

Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

Maryam Hansson Edalat, Avdelningschef, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, Stockholms universitet

Ledamöter i den strategiska arbetsgruppen

Astri Muren (ordf.), Stockholms universitet

Petra Lindfors, Stockholms universitet

Anna Sobek, Stockholms universitet

Wille Kuha, Region Stockholm

Örjan Scheller, Region Stockholm

Magnus Thyberg, Region Stockholm

 

Länk till Region Stockholms webbplats