Folk som går över en gata, övergångställ
 

 

Forskare vid Stockholms universitet som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm. Läs mer via länken här: extra utlysning av forskningsmedel.