Folk som går över en gata, övergångställ


Region Stockholms hemsida