Bild på cyklist och buss
Fotograf: Jens Olof Lasthein.
 

Region Stockholms webbplats