Rektor Astrid Söderbergh Widding och finansborgarrådet Karin Wanngård skriver under samarbetsavtalet

Rektor Astrid Söderbergh Widding och finansborgarrådet Karin Wanngård skriver under samarbetsavtalet mellan universitetet och staden.

 

Samarbetet med kommunen är på sätt och vis äldre än universitet självt. Redan när Högskoleföreningen bildades 1869, med det uttalade syftet att skapa ett lärosäte i huvudstaden, var det med stöd av stadsfullmäktige. Sedan Stockholms högskola bildades 1878 har vi haft ett kontinuerligt samarbete med staden inom en mängd olika områden.

Inom ramen för avtalet har flera projekt initierats, till exempel inom området Social hållbarhet där ett samarbete mellan socionomutbildningen och socialförvaltningen påbörjats, bland annat för att skapa fler kontaktytor mellan teori och praktik i ett tidigare skede av utbildningen. Arbetet är ömsesidigt och ska bidra till både bättre arbetslivsanknytning i utbildningen och till en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter. Det projektet leds av Lena Hübner, prefekt vid Institutionen för socialt arbete och Lii Drobus, Socialförvaltningen, Stockholms stad.