Deltagare från alla sju svenska och åtta japanska universiteten vid det första Mirai-seminariet i Lund. Foto: Maria Johansson
Deltagare från alla sju svenska och åtta japanska universiteten vid det första Mirai-seminariet i Lund. Foto: Maria Johansson


Samarbetsprojektet är särskilt inriktat på forskare i ett tidigt skede av karriären. Målet är att det ska leda till framtida gemensamma aktiviteter mellan universitet i de två länderna. Projektets ämne och fokus ligger inom ramen för åldrande, materialvetenskap och hållbarhet. Både Sverige och Japan har en lång tradition av innovation och satsar kraftigt på stora anläggningar för att vara i framkant av vetenskap och forskning (t.ex. MAX IV, ESS, SciLifeLab, J-PARC, NIMS, AIST, KEK, Spring-8).

Träffar i Lund, Tokyo och Göteborg

Det första MIRAI-seminariet hölls vid Lunds universitet i oktober 2017 då vetenskapliga sessioner inom åldrande, materialvetenskap och hållbarhet organiserades.

Rektor Astrid Söderbergh Widding besökte Tokyo
Rektor Astrid Söderbergh Widding besökte Tokyo.
Det andra MIRAI-seminariet hölls i Tokyo i oktober 2018 då 18 forskare från Stockholms universitet medverkade. Rektor Astrid Söderbergh Widding deltog också i seminarieprogrammet. Parallella workshops anordnades på de medverkande universiteten i Tokyo: University of Tokyo, Waseda University och Sophia University.
 
Under 2018 anordnades också workshops i Göteborg. Den första om hållbarhet på Göteborgs universitet och den andra om åldrande på Chalmers. Kyushu University i Japan var värd för en workshop om materialvetenskap.
 
Stockholms universitet och Uppsala universitet delar värdskapet för det tredje MIRAI-seminariet som hålls i november 2019.

 

Mer information

Kontakt vid Stockholms universitet:
Niklas Tranaeus
Avdelningen för forskningsstöd
niklas.tranaeus@su.se

Hemsida för MIRAI: www.mirai.nu

Här nedan en rad bilder från de workshops och seminarier inom ramen för Mirai som forskare från Stockholms universitet deltagit i under 2018, både i Japan och i Sverige.

Professor Gia Destouni från Stockholms universitet (andra från höger) deltog i en hållbarhetsverkstad vid seminariet i Lund.
Professor Gia Destouni från Stockholms universitet (andra från höger) deltog i en workshop om hållbarhet vid seminariet i Lund.
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI
MIRAI