– Sverige behöver skapa modeller för stärkt samverkan mellan institut och lärosäten och därmed öka vår internationella konkurrenskraft. Avtalet gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna. Målet är självklart fler gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

I ett inledande skede ska parterna samarbeta inom områdena digitalisering i skolan, material- och miljökemi samt psykologi. Samarbetet kan till exempel handla om utbildningssamverkan genom bland annat examensarbeten och gästföreläsningar samt en ökad möjlighet för forskare att röra sig mellan forskargrupper.

– För Stockholms universitet är avtalet med RISE ett viktigt steg i vår samverkan inom forskning och innovation. Genom sin kombination av forskningsinstitut och testbäddar är RISE en unik partner inom innovation, som vi ser fram mot att samarbeta med, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

RISE har tidigare tecknat avsiktsförklaringar med Lunds universitet och Uppsala universitet. Diskussioner om ramavtal förs även med flera andra lärosäten.