I samverkan med Hallwylska museet

Tidigt inleddes samarbetet mellan Centrum för modevetenskap och Hallwylska museet. Hallwylska är ett statligt kulturhistoriskt museum som ligger i Stockholm. Samlingen består av ca 50 000 föremål som tillhört makarna von Hallwyl, men museet visar också upp parets bostad, som utgör ett orört exempel på ett stockholmskt högreståndshem från förra sekelskiftet. Bland föremålen finns bland annat en unik samling dräkter och klädesplagg från epoken 1850-1950

Ovärderliga möjligheter att studera mode och konst

För museet har samarbetet med akademin bidragit till en ökad förståelse för dräkternas historiska sammanhang. Genom den kunskapen har museet kunnat ta stora steg i sin utveckling. Samarbetet med Hallwylska museet i Stockholm, har också inneburit att SU:s forskare och studenter getts ovärderliga möjligheter att studera mode och konst i en museal kontext.

 

 

Louise Wallenberg
Louise Wallenberg är forskare i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier och har varit engagerad i samarbetet med Hallwylska museet. Foto: Elsa Helin
 

År 2017 upplöstes centrumbildningen och modevetenskapen är idag ett av de ämnen som det bedrivs forskning och utbildning i vid Institutionen för mediestudier.

Vad har samverkan bl a inneburit

  • För universitetets del har tillgången till landets största samling dräkter från epoken inneburit att man kunnat bygga upp en akademisk kunskapsbas om svensk sömnadskonst och högreståndsmode från tiden runt förra sekelskiftet.
  • Grundutbildningen i modevetenskap har utvecklats positivt, vilket speglas i kursutvärderingarna (tillgången till samlingen på museet tillhör de allra mest populära inslagen).
  • Samverkansmodellen med Hallwylska museet har också medfört intresse för fortsatta engagemang inom och utanför universitetet. Resultaten visar för alla parter att det finns mycket att vinna på samarbeten mellan akademi och museiverksamhet.

Kontakt

Louise Wallenberg, Fil.Dr.
Centrum för modestudier
Tel: 08-16 11 56
E-post: louise@fashion.su.se

 

Hallwylska museet
Hamngatan 4
111 47 Stockholm
Tel vx: 08-519 55 600
www.hallwylskamuseet.se

Ett sekel av dräkt & mode
Boken ”Ett sekel av dräkt & mode” är ett samarbete mellan doktorander och lektorer på centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet och personal knutna till Hallwylska museet.