Universitetssamarbetet Mirais logo

 

Under seminariedagarna talar bland andra Johan Kuylenstierna från Stockholms universitet om hållbarhet som en drivkraft till positiv förändring. Professor Yushiyuki Sankai från University of Tsukuba talar om artificell intelligens och åldrande och professor Kristina Edström från Uppsala universitet om batterier för ett fossilfritt samhälle. Under två av dagarna kan de 200 deltagarna, varav ett 70-tal från Japan, arbeta tillsammans i workshops inom respektive tema – åldrande, materialvetenskap, hållbarhet och innovation.

Mirai är ett samarbetsprojekt inom forskning, utbildning och innovation som ska stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan. Från Sverige deltar, förutom Stockholms universitet och Uppsala universitet, även Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Från Japan deltar Hiroshima universitet, Hokkaido universitet, Kyushu universitet, Nagoya universitet, Sophia universitet, Tokyos tekniska högskola, Tokyo universitet och Waseda universitet. Projektet har pågått i tre år och avslutas med forskningsseminariet ”Moving together towards a sustainable future” i Uppsala och Stockholm. Mer information om Mirai och seminariet finns på Mirais webb.