Fyra samarbetsområdet lyfts fram

  1. Samarbete kring forskningsansökningar och annan finansiering. De två parterna ska identifiera forskningsområden och där göra gemensamma ansökningar. Samarbetet omfattar även identifiering av och närmande till stiftelser och andra privata finansiärer.
  2. Samarbete kring undervisning och seminarier. Forskare vid SEI ska gästföreläsa vid universitetet och universitetets forskare kan delta i SEI:s seminarier. Möjligheterna till gemensamma seminarier, workshops och andra evenemang ska utvecklas.
  3. Handledning av postdoktorer. Seniora forskare vid SEI ska kunna handleda postdoktorer vid universitetet. Universitetet och SEI kan även samarbeta i handledningen av masterprojekt. 
  4. Affiliering av forskare. Forskare vid SEI knyts till universitetet, och vice versa. Avtalet möjliggör även för universitetets forskare att knytas till SEI:s kontor i Estland, Kenya, Thailand, Storbritannien och USA. 

Om Stockholm Environment Institute 

År 1989 inrättade den svenska regeringen Stockholm Environment Institute (SEI) som en internationell aktör inom forskning kring miljö- och utvecklingsfrågor. Institutet har ett tydligt fokus på policyfrågor och tillämpning av integrerad kunskap och verkar för att minska klyftan mellan forskning och beslutfattande. Forskningen vid SEI är organiserad inom fyra huvudområden:

  • management of environmental systems
  • reducing climate risks
  • transforming governance
  • rethinking development


Läs mer om SEI på deras hemsida: www.sei-international.org/