Brevet är initierat av EAUC – The Alliance for Sustainability Leadership in Education, Second Nature samt UN Environment’s Youth and Education Alliance. I nuläget har nätverk som representerar över 7000 lärosäten skrivit under brevet. 

Mer information hittar du genom att klicka här