Akademin för ekonomistyrning (AES) i staten har verkat i drygt 15 år med många olika deltagande myndigheter. Intresset för att förstå mer om hur styrningen fungerar i myndighetsvärlden driver studenter, forskare och praktiker till samverkan. Regelbundna möten med aktuella frågor som både har teoretisk och praktiskt relevans utgör grunden för AES verksamhet.

Ger fördjupad kunskap om ekonomistyrning i offentlig verksamhet

—Genom AES har vi fått ta del av det senaste inom forskningen så nu vet vi att vi styr verksamheten enligt de senaste rönen på området. I de givande samtal vi haft så har förhoppningsvis även forskarna fått en tydligare bild av vilka problem vi brottas med idag när det gäller ekonomistyrning av offentlig verksamhet, säger Jacob Henriksson på Skolinspektionen. 

En win-win som ger stor samhällsnytta

—Tack vare AES har forskarna och uppsatsskrivande studenter god access till viktig empiri som stärker relevansen i vår forskning och utbildning. Att sedan få ge tillbaka idéer till myndigheterna är verkligen en win-win situation som ger en stor samhällsnytta både på kort och lång sikt, säger Eva Wittbom, föreståndare för AES och forskare på institutionen.

 

Maria Mårtensson, Eva Wittbom och Fredrik Svärdsten, ledning för AES
Maria Mårtensson, Eva Wittbom och Fredrik Svärdsten, ledning för AES
Fotograf: Torbjörn Zadig

 

Fakta om AES

  • AES bildades 2002
  • I snitt ca 20 myndighetsmedlemmar årligen
  • Årliga öppna forskardagar med ca 150 deltagare
  • Ca 40 000 000 SEK i extern forskningsfinansiering (2012-2017)
  • Ca 95 Publikationer (2012-2017)
Eva Wittbom, föreståndare för AES och forskare på institutionen
Eva Wittbom, föreståndare för AES och forskare på institutionen. Fotograf: Torbjörn Zadig

 

Kontakt

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
Tel: 070 816 26 50

E-post: eva.wittbom@sbs.su.se

 

Mer om olika samverkansarenor

Stockholms universitet deltar just nu även i ett nationellt projekt om utveckling av arenor för samverkan, Metodik för utveckling av samverkansarenor (MUSA). Vill du veta mer om det projektet och om samverkansarenor som verktyg, kontakta David Paulsson, samverkanskoordinator, David.paulsson@su.se och +46 (0) 8-16 41 71