Våra samarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten

Våra samarbeten gör oss och samhället bättre

Universitetets många samarbeten är både ett sätt att garantera inflödet av nya idéer till forskning och utbildning, och en metod att föra ut vår kunskap som kompletterar de traditionella vetenskapliga publiceringarna. För oss är samverkan både livsnödvändigt och ett sätt att ge tillbaks till det omgivande samhället. Här kan du läsa om några exempel på våra samarbeten med aktörer inom akademi, kultur, näringsliv och offentlig sektor.

Akademiska samarbeten

Helsingfors universitet

Stockholms universitet ingår i ett antal nationella och internationella universitetsnätverk, och har också direkta samarbets- och partneravtal med flera enskilda universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitutioner.

Företag och organisation

NEO Forskningsstation. Foto: Ingmar Borgström

Stockholms universitet har samarbeten med större och mindre företag inom samtliga fakulteter: naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och juridik. Se exempel på våra samarbeten och lär dig mer om hur organisationer och företag kan dra nytta av att samarbeta med oss.

Kultursektorn

Antennae Foto: Richard Julin

Som det tongivande huvudstadsuniversitetet inom humaniora och samhällsvetenskap har vi forsknings- och utbildningssamarbeten med ett stort antal av Stockholms muséer, teatrar och andra kulturinstitutioner.
 

Kommun, region och stat

Stadshuset Stockholm

Stockholms universitet är landets största lärarutbildare, en av kommunens största arbetsgivare och en av statens mest anlitade remissinstanser. Vår kontinuerliga dialog och formella samarbeten med stat, kommun och region är av högsta vikt för både vår och Stockholmsregionens utveckling.

kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: samverkansstod@su.se
E-post: info@fs.su.se
E-post: innovation@su.se

Global Engagement Team
Maria Wikse, internationell samordnare
E-post: info@fs.su.se

Kontakt för Region Stockholm och Stockholms stad
Monica Åberg Yngwe, samverkansrådgivare
E-post: monica.aberg-yngwe@su.se

Kontakt för Civis
Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet.
E-post: fredrik.oldsjo@su.se

Johanna Diehl, projektledare för Civis vid Stockholms universitet. E-post: johanna.diehl@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet, Rektors kansli
E-post: maria.wilenius@su.se 

Kontakt för ULF
Projektledare: Maria Andrée maria.andree@mnd.su.se