Bekanta dig med dina grannländers rika historia och kultur! De baltiska språken omfattar lettiska, litauiska och det utdöda språket fornpreussiska. De hör till den indoeuropeiska språkfamiljen. Lettiska och litauiska är officiella statspråk i Lettland och Litauen. Båda språken är officiella EU-språk.

Du kan läsa språken här vid Stockholms universitet utan förkunskaper. Vi erbjuder kurser från grundnivå till kandidat- och masternivå samt forskarutbildning. Du kan även studera baltisk litteratur eller realia. Studier i baltiska språk är allt oftare en viktig merit även i arbetslivet, då många svenska företag investerar i de snabbväxande baltiska ekonomierna eller har dotterbolag i Baltikum.

I den tredje baltiska nationen, Estland, är estniska officiellt språk, men estniska tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, och är således inte ett baltiskt språk. Mer information om kurser i estniska, se Uppsala Universitet, Institutionen för Moderna språk.