Läs mer i Festskriften  (nedan) Finskan vid Stockholms universitet 80 år

Finskan har i alla tider varit det näst svenskan vanligaste språket i Sverige.

Genom den efterkrigstida invandringen har finskan blivit ett levande inslag i många svenskars närmiljö. Också i näringslivet har finskan fått allt större utrymme, genom finländsk företagsetablering och svensk-finskt företagssamarbete. Detta har tillsammans med det utvidgade nordiska samarbetet lett till ökat behov av finskkunniga i vårt land. Vare sig det gäller arbete inom den offentliga eller den privata sektorn är kunskaper i finska en bra och efterfrågad merit. Finskan har status som erkänt minoritetsspråk i Sverige och är ett officiellt språk inom EU.

Vid avdelningen för finska kan du studera finska som främmande språk eller som student med förkunskaper i finska. Som nybörjare får du möta ett lingvistiskt intressant språk och lära dig grunderna i både talad och skriven finska. Har du redan förkunskaper får du bekanta dig med det moderna tal- och skriftspråket i flera varianter och fördjupa dig i den finska litteraturen. Som finskstuderande på vår avdelning kommer du dessutom att få kännedom om Finlands historia och den moderna samhällsutvecklingen och därmed möta ett modernt välfärdssamhälle som har allt, från Kalevala till Nokia.

Du kan läsa finska för att komplettera dina studier, fortbilda dig inom ditt yrke eller som ett huvudämne där studierna kan leda till kandidat-, magister, master- eller doktorsexamen.