Finska

Det finns platser kvar!

Sen anmälan för kurser i finska är nu igång! Alla kurser på Avdelningen för finska har platser kvar. Se höstens kursutbud i universitetets utbildningskatalog eller på vår webbsida:

Ansökan görs på antagning.se!

KU-dag för lärare i finska

Den 15 november 2019 kl. 9-16 ordnar avdelningen för finska en kompletterande utbildning (KU-dag) för lärare som undervisar i finska i Sverige och för andra som arbetar med det finska språket.

Under förmiddagen kommer vi att höra föredrag om lättläst finska, fjärrundervisningens roll i finskundervisningen samt bedömning av språkkunskaper i finska. Eftermiddagen består av två workshoppar som ger verktyg för undervisningen. Ubildningsdagen är kostnadsfri. Anmäl dig här senast den 1 oktober.

För ytterligare information kontakta Piia Suomalainen (piia.suomalainen@finska.su.se) eller Outi Oja (outi.oja@finska.su.se).

Hjärtligt välkommen!

Studera till lärare i finska

För dig som vill studera till lärare i finska finns det olika möjligheter. Du kan antingen börja med studier i finska och fortsätta med en pedagogisk utbildning eller komplettera din lärarexamen med ämnesbehörighet i finska.

Fenno-Ugrica Suecana - Nova series # 15

Det andra numret i den återupplivade Fenno-Ugrica Suecana -skriftserien (numera med underrubriken ‘Nova Series‘) publiceras på institutionens webbsida. Tidskriften fokuserar på den fenno-ugristiska och fennistiska forskningen i Norden samt närliggande forskningsfält.

Nyhetsbrev – Uutiskirje

Avdelningen för finska har ett eget nyhetsbrev som skickas ut när vi har något nytt att förmedla: evenemang, information om nya kurser eller annat som kan vara av intresse. Breven är i första hand på finska med det centrala innehållet även på svenska.

Prenumerera på nyhetsbrevet via denna sida!

Du kan enkelt avregistrera dig med en länk som finns i varje nyhetsbrev. Du kan läsa om Stockholms universitets behandling av personuppgifter på universitetets centrala webbsida.