Finska

KU-dag för lärare i finska

Avdelningen för finska vid Stockholms universitet ordnar kompletterande utbildning för lärare (KU-dag) som undervisar i finska i Sverige och andra som arbetar med det finska språket. Utbildningsdagen är kostnadsfri och ges på finska.

Läs- och skrivundervisning för finskspråkiga, 7,5 hp

Kursen Finska, Läs- och skrivundervisning, 7,5 hp ges för första gången som distanskurs på höstterminen 2018. Anmälningsperioden börjar den 15 mars 2018.

Studera till lärare i finska

För dig som vill studera till lärare i finska finns det olika möjligheter. Du kan antingen börja med studier i finska och fortsätta med en pedagogisk utbildning eller komplettera din lärarexamen med ämnesbehörighet i finska.

Fenno-Ugrica Suecana - Nova series # 15

Det andra numret i den återupplivade Fenno-Ugrica Suecana -skriftserien (numera med underrubriken ‘Nova Series‘) publiceras på institutionens webbsida. Tidskriften fokuserar på den fenno-ugristiska och fennistiska forskningen i Norden samt närliggande forskningsfält.