Finska

VT21 på blå fyrkant

Webbaserad undervisning under våren 2021

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid institutionen mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021.

90-årsjubileumsseminarium vid Avdelningen för finska

Undervisningen i finska vid Stockholms universitet fyllde 90 år 2020. Jubileet och ämnets långa historia firas 29 januari 2021 genom ett digitalt seminarium med ett heldagsprogram.

Södra huset

90 år av undervisning i finska vid Stockholms universitet

År 2020 var det 90:e året med undervisning i finska vid Stockholms universitet. Ämnet har genom sin långa historia haft olika fokus och olika förutsättningar för sin verksamhet, men det har genomgående haft en viktig plats i det svenska samhället.

Studenter i Studenthuset. Foto: Viktor Gårdsäter.

Distanskurs för blivande lärare i finska - Etäkurssi tuleville suomenopettajille

Finska för modersmålslärare I B, 15 hp ges för första gången som en distanskurs på vårterminen 2021. Undervisnings- och examinationsspråket är finska. En kurs för dig som är intresserad av att bli lärare i finska och önskar studera hemifrån!

Finska för modersmålslärare I B, 15 hp järjestetään ensimmäistä kertaa etäkurssina kevätlukukautena 2021. Opetus ja tentit ovat suomeksi. Kurssi sinulle, joka olet kiinnostunut opiskelemaan suomenopettajaksi ja haluat opiskella kotoa!

Studenter med lärare. Foto: Viktor Gårdsäter.

Kurs om kreativt skrivande i finska

Äntligen en kurs i kreativt skrivande i finska! Avdelningen för finska ger kursen Kreativt skrivande i finska, 7,5 hp under vårterminen 2021. Undervisningen ligger på fyra lördagar.

Tyngdpunkten ligger på ditt eget skapade och analys av olika genrer. På den här kursen får du utforska och analysera ditt eget skrivande. Du får möjlighet att utvecklas både som skribent och språkanvändare.

Vihdoin kurssi luovassa kirjoittamisessa! Suomen osasto järjestää kurssin Kreativt skrivande i finska, 7,5 hp kevätlukukaudella 2021. Opetus järjestetään neljänä lauantaina.

Kurssin painopiste on omassa kirjoittamisessa ja eri genrejen tulkinnassa oman kirjoittamisesi kautta. Tällä kurssilla saat tutkia ja analysoida omaa kirjoittamistasi. Saat mahdollisuuden kehittyä kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä.

Lärare med studenter. Foto: Niklas Björling.

Studera till lärare i finska

För dig som vill studera till lärare i finska finns det olika möjligheter. Du kan antingen börja med studier i finska och fortsätta med en pedagogisk utbildning eller komplettera din lärarexamen med ämnesbehörighet i finska.

Lärare med studenter. Foto: Niklas Björling.

Opiskele suomenopettajaksi

Haluatko suomen kielen opettajaksi? Tukholman yliopistolla voit saada opettajan kelpoisuuden suomen kielessä eri teitä riippuen siitä, haluatko opiskella aineenopettajaksi peruskoulun vuosikursseille 7–9 tai lukioon, tai täydentää tutkintoasi pätevöityäksesi äidinkielenopettajaksi tai suomen aineenopettajaksi.

Finskundervisningen i dag och i framtiden

Den 15 november 2019 ordnade avdelningen för finska en kompletterande utbildningsdag för lärare som undervisar i finska i Sverige och andra som arbetar med det finska språket.

Nyhetsbrev – Uutiskirje

Avdelningen för finska har ett eget nyhetsbrev som skickas ut när vi har något nytt att förmedla: evenemang, information om nya kurser eller annat som kan vara av intresse. Breven är i första hand på finska med det centrala innehållet även på svenska.

Prenumerera på nyhetsbrevet via denna sida!

Du kan enkelt avregistrera dig med en länk som finns i varje nyhetsbrev. Du kan läsa om Stockholms universitets behandling av personuppgifter på universitetets centrala webbsida.