About the Journal (file: FUS2012-14_04-FORMALIA.pdf (16 Kb) )
Editorial Notes (in Swedish) (file: Editorial_notesFUS20111024JL.pdf (24 Kb) )
Call for Papers (in Swedish) (file: Call for papers20111024JL.pdf (25 Kb) )
Instructions for Authors (file: FUS2012-14_10_INSTRUCTIONSAUTHORS.pdf (28 Kb) )
Scientific Board (file: FUS2012_14_11_SCIENTIFICBOARD.pdf (14 Kb) )
Previous Volumes (file: FUS2012-14_12_PREVIOUSVOLUMES.pdf (52 Kb) )

 

Fenno-Ugrica Suecana #14 - 2012

Contents (file: FUS2012-14_03-CONTENTS.pdf (83 Kb) )
Editorial (file: FUS2012-14_05-EDITORIAL.pdf (30 Kb) )

 

Articles:

 

Reports:

  • Mikko Heikkilä: Beskrivning av forskningsämne för doktorsavhandling i nordiska språk på Fakulteten för språk, översättning och litteratur vid Tammerfors universitet, p. 57 - 60 (file: FUS2012-14_09d-Heikkila-report_corrected.pdf (45 Kb) )
  • Peter Piispanen: Statistical Dating of Uralic Proto-Languages through Comparative Linguistics with added sound change law analyses, p. 61 - 74 (file: FUS2012-14_09e_Piispanen_report_corrected.pdf (190 Kb) )
  • Igor Anatolievich Vintin: Finno-Ugric Studies as One of the Priority Directions of Development of the N.P. Ogarev Mordovian State University, p. 75 - 84 (file: FUS2012_14_09f_Vintin_report_corrected.pdf (113 Kb) )

 

The full volume #14-2012 as one pdf-file.  (file: FUS#14-2012.pdf (1753 Kb) )