Nederländska

Virtual Tandems logo: smiley face with headset

Virtual tandems

Looking for a virtual tandem partner (SV & NL)?

Studenter i seminarierum. Foto: Niklas Björling.

Kollokvier i tyska och nederländska HT2020

Kollokvierna ordnas i vanliga fall på tisdagar kl. 13.00.

Campus Frescati. Foto: Niklas Björling

Kurser i nederländska HT2020 - Webbaserad undervisning och obligatorisk registrering

Välkommen till avdelningen för nederländska vid Stockholms universitet! Här har vi samlat viktig information inför terminsstart.

Annikas bok

Kontrastiva studier och tredjespråksinlärning i nederländska och svenska

Universitetslektor i nederländska, Annika Johansson, har utkommit med en ny bok om kontrastiv semantik, tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.